Tanssitaiteen tuki ry:n tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ammatillisen tanssitaiteen tunnettuutta ja kehittymistä Itä-Suomessa sekä edistää tanssitaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta alueella, lisätä tanssitaiteilijoiden työllistymisen yleisiä edellytyksiä ja edistää tanssitaiteilijoiden verkostoitumista muihin toimijoihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää Itä-Suomen tanssin aluekeskusta (ITAK).

ITAK:n toiminta-alue on Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Toiminta pyrkii vahvistamaan alueen kulttuuritarjonnan monimuotoisuutta, ammattitaiteen roolia ja saavutettavuutta osana paikalliskulttuuria. Toiminta-alueen taiteen tekijöiden vahvuuksia ovat laaja-alaisesti saavutettava esitystaide, nykytanssi, jazz, improvisaatio, katutanssi, live art, yhteisötaide ja somaattiset lähestymistavat.

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen toiminta pohjautuu monipuoliseen yhteistyöhön taiteilijoiden ja organisaatioiden kanssa niin alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti. ITAK:n keskeiset toiminnot ovat yhteistyö, rahoitus ja tuotantotoiminta, esitys-, kiertue- ja tapahtumatoiminta, ammattilaiskurssi- ja workshoptoiminta, yhteisötanssi ja tanssin soveltava käyttö, sekä yleisötyö, vertaistuki ja viestintä.

Toiminnan tavoitteita ovat alueen korkeatasoisen, rikkaan ja monipuolisen tanssitaiteen esille nostaminen, tanssitaiteen ammattilaisten työllistymisedellytysten parantaminen, tanssin esteettömyys, saavutettavuuden ja saatavuuden parantaminen ja ammattilaisuuden edistäminen. Tavoitteiden edistämiseksi ITAK tiedottaa tanssista yleisölle ja muille kohderyhmille, myöntää osatuotantotukia, järjestää esitysvierailuja ja tapahtumia sekä verkottaa alueen tanssitaiteilijoita ja muita toimijoita. Osaamisen kehittymistä ja ylläpitoa tuetaan vahvistamalla alueellista vuoropuhelua ja osaamisen jakamista. ITAK toimii alueellisena tanssin tietolähteenä ja on ensisijaisesti välittäjäorganisaatio.


undefined