TANSSITAITEEN TUKI RY

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen toimintaa hallinnoi Tanssitaiteen tuki ry. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ammatillisen tanssitaiteen tunnettuutta ja kehittymistä Itä-Suomessa. Lisäksi yhdistys pyrkii lisäämään tanssitaiteilijoiden työllistymisen yleisiä edellytyksiä ja verkostoitumista muihin toimijoihin. Toimialueina ovat Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. 

Hallituksen jäsenet 2018

Fanny Gurevitsch (Etelä-Savon tanssiopisto), puheenjohtaja
Eeri Pihlajakari (Savonia AMK), varajäsen Marjo Vartela (Etelä-Savon tanssiopisto)
Sannamaria Kuula (freelance-tanssija), varajäsen Ulla Mäkinen (PKKY)
Mari Kortelainen (freelance-tanssija / Outokummun kaupunki), varajäsen Kalle Pulkkinen (freelance-tanssija)           
Minni Hirvonen (freelance-tanssija), varajäsen Petra Kauppila (freelance-tanssija) 
Riikka Puumalainen (Tanssiteatteri Minimi), varajäsen Liisa Ruuskanen (Tanssiteatteri Minimi / Ruokateatteri)

Jäsenyys

Tanssitaiteen tuki ry:n jäseneksi voivat liittyä sekä yhteisöt että yksityiset henkilöt. Jäseneksi liittymällä tuet ITAK:n toimintaa, pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan sekä hyödyt jäseneduista. Varsinaiseksi jäseneksi haluavien täytyy hakea jäsenyyttä yhdistyksen hallitukselta.

Hakemuksen voi toimittaa sähköpostiin itak@itak.fi. Jäsenhakemuksesta tulee ilmetä hakijan nimi, osoite, kotipaikkakunta, ja ammatti. Jäsenmaksu vuonna 2018 on henkilöjäseniltä 20 € ja yhteisöjäseniltä 110 €. Lähetämme jäsenmaksulaskun, kun olet ilmoittanut halukkuutesi liittyä jäseneksi. Jäsenyys on voimassa sen kalenterivuoden loppuun, jolloin jäsenmaksu näkyy tilillämme.

Jäsenedut 2018 

- Alennettu pääsymaksu Sotkulla järjestettyihin esityksiin.
- Alennettu osallistumismaksu ITAK:n kursseilla. Tarkista alennusoikeus ilmoittautuessa.
- Alennettu tuntihinta ITAK:n järjestämiin ammattitreeneihin. Treenit on tarkoitettu tanssin ammattilaisille ja ammattiin opiskeleville.
- Tanssin ammattilaisilla on mahdollisuus varata treenitilaa Joensuussa. 

Vaihtuvista eduista tiedotetaan nettisivuilla sekä ITAK:n uutiskirjeessä.

Tanssin aluekeskusverkoston strategia

Tanssin aluekeskusverkosto toimii johtavana ja monipuolisena asiantuntijaverkostona ja aktiivisena kulttuuripoliittisena vaikuttajana. Maanlaajuinen verkosto toimii tanssin vapaan kentän suurimpana työllistäjänä ja lisää merkittävästi tanssin saatavuutta ja saavutettavuutta Suomessa. Verkoston visiona on olla vakaa tiennäyttäjä alati muuttuvissa toimintaympäristöissä, joissa tanssitaide on monimuotoista, rohkeaa ja lähellä ihmistä. Vastuullisuus, dialogisuus, uteliaisuus ja taiteellinen diversiteetti ovat verkoston arvot.

Tanssin aluekeskusverkosto on edelläkävijä muun muassa tanssin soveltavan käytön, kulttuurihyvinvoinnin, yleisötyön ja yhteisötanssitoiminnan kehittäjänä Suomessa. Monimuotoinen yleisöyhteistyö tavoittaa vaikutuspiiriinsä kaikki väestö- ja kansalaisryhmät.

Yhteistyön ja kulttuuripoliittisen vaikuttamisen lisäksi viestinnän kehittäminen, taiteellinen toiminta sekä resurssien ja osaamisen vahvistaminen ovat tärkeitä toiminnan osa-alueita lähivuosina. Lisäksi vuosittain järjestettävä ammattilaisfoorumi Kiertoliike on vakiintunut verkoston toimintamuoto.

Tanssin aluekeskusverkoston jäsenet ovat; Pohjoinen tanssin aluekeskus (JoJo - Oulun tanssin keskusTäydenkuun tanssitRouta CompanyTanssiteatteri Rimpparemmi), Itä-Suomen tanssin aluekeskus, Pohjanmaan tanssin aluekeskusSisä-Suomen tanssin aluekeskusKeski-Suomen Tanssin KeskusLäntinen tanssin aluekeskusTanssin aluekeskus Helsinki / Zodiak.

Linkki strategiaan