Projektit

Liikelaatikko

Liikelaatikko on vuorovaikutuksellinen luovaan ajatteluun ja keholliseen ilmaisuun painottava pelikokonaisuus.  Ohjaus- ja opetuskäyttöön
tarkoitettu Liikelaatikko rakentuu kolmesta pelistä: Toimiva keho, Kertova keho ja Muuttuva keho. Ohjaaja voi määritellä pelin sisällön ohjattavan ryhmän mielenkiinnon kohteiden, valmiuksien, tarpeiden tai käytettävissä olevan ajan mukaan.


Tavis Dance Company

Pohjois-Savo

Tavis Dance Company on nykytanssiryhmä tavallisille ihmisille. Toiminta käynnistyi tammikuussa 2017 ja tällä hetkellä ryhmä harjoittelee maanantaisin Sotkulla. 

So You Think You Can Muuv?

Pohjois-Karjala

Kansallisbaletti ja Itä-Suomen tanssin aluekeskus rakentavat yhdessä joensuulaisten tanssin ammattilaisten kanssa yhteistyömuotoja, joilla selvitetään, onko Kansallisbaletin So You Think You Can Muuv? -työpajakonsepti laajennettavissa alueelliseksi toiminnaksi.

KYLILLE! ja Taidehässäkkä - monitaiteista harrastetuntitoimintaa koulujen arkeen

Pohjois-Savo

Lastenkulttuurikeskus Lastu, Itä-Suomen tanssin aluekeskus, VB-valokuvakeskus ja Sanataidekoulu Aapeli saivat Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta KYLILLE! -hankkeeseen, jossa kehitetään Pohjois-Savon alueella lasten harrastetuntitoimintaan erilaisia sisältöjä ja toimintamalleja Siilinjärvellä, Vieremällä, Juankoskella, Rautavaaralla, Lapinlahdella, Iisalmessa, Rautalammella, Vesannossa ja Tervossa lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018.

Kiertoliike

Koko Suomi

Kiertoliike on tanssin kentän valtakunnallinen ammattilaisfoorumi, joka kokoaa tanssin toimijoita yhteen tanssin kentältä lajiin ja taustaan katsomatta jakamaan, kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttumaan. Vuosittain eri puolilla Suomea kiertävän, paikallisten tanssifestivaalien yhteydessä järjestettävän foorumin teemat koostuvat alan ajankohtaisista kysymyksistä.

Kiertoliikkeen järjestää Tanssin talo ry yhteistyössä Pohjoisen tanssin aluekeskuksen, Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen, Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen, Sisä-Suomen tanssin keskuksen, Läntisen tanssin aluekeskuksen ja Tanssin aluekeskus Helsingin kanssa.

Näe minut – kuule meidät!

Pohjois-Savo

Näe minut – kuule meidät! on erityistä tukea tarvitsevien taidetoiminnan kehittämishanke. Hanke on suunnattu kehitysvammaisten ja autismin laajan kirjon
omaavien henkilöiden taidetoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyviä toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien taidetoiminnan järjestämiseen Kuopion alueella.

Taidetestaajat

Pohjois-Savo

Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Hanke tavoittaa kolmen vuoden aikana jopa 200 000 nuorta ja heidän opettajaansa.

Kulttuuri kulkee mukana

Pohjois-Savo

Kulttuuri kulkee mukana! -hankkeessa viedään kulttuuri- ja taidepalveluiden sisältöjä pois niiden tyypillisistä ympäristöistä ja järjestetään paikallisten toimijoiden kanssa kulttuuri- ja taidetoimintaa asuinalueille. Lähestymistapa on yhteisötaiteellinen, jossa itse prosessi on tärkein, ei niinkään lopputulos. Toiminta suunnitellaan osallitujien kanssa heidän lähtökohtansa ja tavoitteensa huomioiden.

Break the Fight -hanke

Suomi-Venäjä residenssiyhteistyö

Kv hanke

Vuonna 2017 ITAK toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriöstä saadun avutustuksen turvin, yhdessä venäläisen Zonk´a Dance Companyn kanssa, residenssivaihtoohjelman, johon on valittu taitelijapariksi työskentelemään vuoden 2015 Yksin sateessa? –festivaalilla esiintyneet tanssitaiteilijat Anna Schekleina Jekaterinburista ja Ville Nylén Kuopiosta. Tanssitaiteilijat työskentelevät yhdessä kuukauden Venäjällä ja kuukauden Suomessa. Residenssityöskentelyn aikana Shchekleina ja Nylén pääsevät omaksumaan toistensa metodiikkaa ja taiteellista ajattelua. Yhteisen lopputuotoksen teemat, ilmaisumuodot ja päämäärät syntyvät työskentelyprosessin aikana.

Nordic Baltic dance loop touring network

Kv hanke

Itä-Suomen tanssin aluekeskus on ollut vuodesta 2012 lähtien mukana kehittämässä Skandinavian ja Baltian maiden välistä tanssin
kiertueverkostoa. Verkoston toiminta käynnistettiin vuonna 2015 pilottikiertueella, jonka sisältönä oli Jyrki Karttusen teos Jemina. Vuonna 2015 kiertueverkosto nimettiin Nordic Baltic dance loop touring network. Vuoden 2016-2017 kiertue-esitykseksi on valittu kaksi teosta: Haugen Productions (NO): Sisters 11 years later ja Lene Boel / NEXT ZONE (DE): RITUAL. Kiertue tulee ITAK:n toimialueelle huhtikuussa 2017, jolloin RITUAL-teos esitetään Sotkulla Kuopiossa.

SAVONIA >< TASMANIA – From the end of the world to the middle of nowhere

Kv hanke

Itä-Suomen tanssin aluekeskus käynnisti Koneen Säätiön ja Tanssin tiedotuskeskuksen tuella monivuotisen yhteistyön australialaisten Salamanca Art Centren, Junction Arts Festivalin ja Stompin kanssa. Vuonna 2016–2018 yhteistyö toteutuu residenssivaihto-ohjelmana, johon valitaan vuosittain australialainen ja suomalainen tanssitaiteilija työskentelemään yhdessä. Tanssitaiteilijat työskentelevät yhdessä kuukauden Australiassa ja kuukauden Suomessa. Yhteisen työskentelyperiodin tulos esitetään molemmissa maissa.

Able Art Group

POHJOIS-KARJALA

Joensuussa toimii tanssitaiteilija Minni Hirvosen organisoima Able Art -group, integroidun tanssin ja taiteen ryhmä. Able Art -group on perustettu Joensuussa vuonna 2014. Ryhmään kuuluu tanssin ja sirkuksen ammattilaisia, vammautuneita ja ei vammautuneita tanssin harrastajia, valo- ja äänisuunnittelijat ja kuvataiteilija. 

Tanssipolku 6-luokkalaisille

Pohjois-Savo

Itä-Suomen tanssin aluekeskus on mukana toteuttamassa 6-luokkalaisille kuopiolaisille suunnattuja tanssipolkuja. Tanssipolun kautta nuoret pääsevät tutustumaan tanssin monipuolisiin mahdollisuuksiin niin kehollisen ilmaisun välineenä kuin taiteen tekemisen muotona, lisäten jokaisen kehollista itsetuntemusta ja luovuutta.

Tanssityöpajat kehitysvammapalveluissa

Etelä-Savo

Tanssityöpajoja järjestetään Mikkelissä kahdessa eri kehitysvammapalvelujen toimintakeskuksessa Pihkapuistossa ja Savosetissa. Tanssityöpajoissa tutustutaan vapaassa ilmapiirissä tanssin perusteisiin, sen eri elementteihin (aika, tila, liike, energia) sekä työskentelyyn ryhmässä, parin kanssa ja yksitellen. Työpajoissa hahmotetaan muotoa, tilaa, musiikkia ja rytmiä sekä kehitetään omaa luovuutta ja oman kehon tuntemusta. Luovien harjoitusten avulla pyritään löytämään oma keho ja sen mahdollisuudet sekä lisätä rohkeutta ilmaista itseä liikkeen avulla. Työpajojen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat Etelä-Savon tanssiopistosta Fanny Gurevitsch ja Marjo Vartela. Työpajojen lopuksi järjestetään yhteiset esitykset.

Tanssipolku 7-luokkalaisille

Etelä-Savo

Itä-Suomen tanssin aluekeskus toteuttaa yhteistyössä Mikkelin kaupungin kanssa 7-luokkalaisille suunnatun tanssipolun mikkeliläisissä yläkouluissa. Tanssipolun kautta nuoret pääsevät tutustumaan tanssin monipuolisiin mahdollisuuksiin niin kehollisen ilmaisun välineenä kuin taiteen tekemisen muotona, lisäten jokaisen kehollista itsetuntemusta ja luovuutta.