Taiteen arvo ja arviointi -seminaari

9.10.2018 09:00
Vapaa pääsy

Prekariaattipäivä-sarja perustuu esittävien taiteiden tekijäkentältä kerättyyn palautteeseen ja toivomuksiin. Kolmannen prekariaattipäivän otsikkona on Taiteen arvo ja arviointi ja päivä jakautuu kahteen osaan. Aamupäivän aihealustajiksi ja panelisteiksi on kutsuttu kolme taidetoimikunnan puheenjohtajaa avaamaan vertaisarvioinnin prosessia: Matti Kaarlejärvi (Pohjois-Savo), Anne Leinonen (Etelä-Savo), Ulla Mäkinen (Pohjois-Karjala). Iltapäivä omistetaan taiteen arvon työpajamuotoiselle pohdinnalle, jonka vetäjänä toimii läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi.

Seminaariin on vapaa pääsy.
Päivä on avoin kaikille esittävien alojen taiteilijoille, opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille sekä tuottajille.Tiistai 9.10.2018 klo 9.00-16.00
Sotku-teatteri, Suokatu 42/2, Kuopio

9.00-9.30 aamukahvit
9.30-11.30 Taiteen arviointi
Matti  Kaarlejärvi, lausuntataiteilija (Pohjois-Savon taidetoimikunta)
Anne Leinonen, kirjailija (Etelä-Savon taidetoimikunta)
Ulla Mäkinen, tanssin koulutuksen johtaja (Pohjois-Karjalan taidetoimikunta)
11.30-13.00 omakustanteinen verkostoitumislounas 
13.00-16.00 Krista Petäjäjärvi: Taiteen arvo -työpaja 
16.00-16.15 Loppusanat


Sitovat ilmoittautumiset pe 28.9. mennessä osoitteeseen itak@itak.fi

Matti Kaarlejärvi on Pohjois-Savon taidetoimikunnan puheenjohtaja ja lausuntataiteilija, joka on toteuttanut monologeja vuodesta 1986 lähtien. Kaarlejärvi on toiminut muun muassa Päätalo-Instituutin rehtorina, Rovaniemen teatterin teatterikuraattorina ja näyttelijänä sekä kustantajana. Kaarlejärven esityksen aiheena on Alueellisten taidetoimikuntien työ tänään ja huomenna / hyvä apurahahakemus. 

Anne Leinonen
on ristiinalainen kirjailija ja kustannustoimittaja, joka on toiminut Etelä-Savon taidetoimikunnassa kirjallisuuden edustajana sekä puheenjohtajana vuosina 2015-2018.Puheenvuorossaan Leinonen kertoo, millainen on hyvä työsuunnitelma sekä käsittelee hakemuksen heikkouksia. Mihin arvioija kiinnittää huomiota hakemuksia lukiessaan? Miten taiteiden välinen tasa-arvo toteutuu päätöksiä tehdessä? Mihin asioihin avustusta hakeva ei voi vaikuttaa?

Ulla Mäkinen
on tanssitaiteilija, joka on toiminut koulutuksen johtajana ja lehtorina Riverian Outokummun tanssin koulutuksessa vuodesta 2012 ja sitä ennen freelancerina Suomessa ja ulkomailla. Mäkinen on ollut Pohjois-Karjalan taidetoimikunnassa 2015-2018 tanssin asiantuntijana sekä viimeisen vuoden puheenjohtajana ja lisäksi toiminut valtakunnallisessa esittävien taiteiden toimikunnan tanssijaostossa vierailevana asiantuntijana.
Mäkisen puheenvuoro Epävarmuudesta ja ei-tietämisestä avaa asioita, joita apurahahakemuksessa tulee valottaa. Minkä asioiden pitäisi olla varmistuneita apurahaa hakiessa? Taiteentekijänä apurahaprosessi on vahvasti kytköksissä epävarmuuteen ja itsestä riippumattomiin päätöksiin, mutta toisaalta hakemuksessa vaaditaan selkeyttä ja varmistuneita yhteistyökumppaneita, omaa päättäväisyyttä ja valintoja.

Krista Petäjäjärvi on teatteri-ilmaisun ohjaaja (YAMK), joka on toiminut pitkään taiteen ja työelämän kehittämisen rajapinnoilla luoden mahdollisuuksia taiteilijoille toimia erilaisissa kehittämisen ympäristöissä. Petäjäjärvi toimii läänintaiteilijana Taiteen edistämiskeskuksessa Taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa.
Petäjäjärven puheenvuorossa pohditaan taiteen arvon muodostumisen logiikkaa. Millä tavalla taiteilijan työlle muodostuu arvoa taiteen perinteisessä kentässä? Miten työn arvoa voi lähestyä silloin, kun taiteilija toimii taideinstituution ulkopuolella?

Tapahtuman järjestävät: Taiteen edistämiskeskuksen Kuopion toimipiste, Itä-Suomen tanssin aluekeskus