Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen osatuotantotuki- ja festivaalihaku ovat auki

Itä-Suomen tanssin aluekeskuksen (ITAK) tehtävänä on tukea aatteellisesti ja taloudellisesti ammatillisen tanssitaiteen tunnettuutta ja kehittymistä Itä-Suomessa sekä edistää tanssitaiteen saatavuutta ja saavutettavuutta alueella, lisätä tanssitaiteilijoiden työllistymisen yleisiä edellytyksiä ja edistää tanssitaiteilijoiden verkostoitumista muihin toimijoihin. ITAK:n toiminta-alue on Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala. Toiminta pyrkii vahvistamaan alueen kulttuuritarjonnan monimuotoisuutta, ammattitaiteen roolia ja saavutettavuutta osana paikalliskulttuuria.

OSATUOTANTOTUKI 2019

Haemme vuodelle 2019 taiteellisesti korkeatasoisia ja laajasti tanssitaidetta edustavia teoksia sekä tuoretta koreografista ajattelua sisältäviä esityskonsepteja. Hakemuksessa tulee avata taiteilijan/työryhmän taiteellista visiota sekä suhdetta teoksessa käsiteltyyn aiheeseen.

Ensisijaisesti tuki on kohdistettu ITAK:n toiminta-alueella toimiville freelance-tanssitaiteilijoille ja tuki kohdennetaan pääosin palkkaukseen. Mikäli olet ITAK:n alueen ulkopuolella toimiva tekijä, osatuotantoavun saamisen ehtona on että se toteutetaan alueen tanssitaiteilijoiden kanssa. Kannustamme yhteistuotantomalleihin muiden organisaatioiden/instituutioiden kanssa. Ilman ITAK:n alueen tanssitaiteilijoiden työllistymisvaikutusta avustusta ei voida hyväksyä.

Tämän lisäksi, vuodelle 2019 kehotamme paikalllisia tanssitaitelijoita erityisesti kutsumaan alueelle suomalaisia tai kansainvälisessä kontekstissa työskenteleviä koreografeja, jonka kanssa ovat aina haaveilleet työskentelevänsä.

Tuotantotuki on aina osarahoitusta ja sen saaminen edellyttää omarahoitusosuutta, jonka hankkimisesta hakija itse vastaa. ITAK ei toimi teoksen tuottaja, vaan tuotannosta vastaa tekijä/työryhmä. 


Hakulomake

YKSIN SATEESSA? -FESTIVAALIHAKU 2018

Kuudettatoista kertaa järjestettävä Yksin Sateessa? -festivaali esittelee nykytanssia, improvisaatiota sekä performanssia Joensuussa & Outokummussa. Festivaalin ohjelmistosuunnittelun lähtökohtana on monitaiteellisuus, kokeilevuus ja uusien nykytaiteen muotojen ja innovaatioiden edistäminen. Ohjelmisto laajentaa ja monipuolistaa käsitystä tanssi- ja esitystaiteesta.

ITAK maksaa valitulle ryhmälle palkkion, päivärahat, matkakustannukset ja majoitukset. ITAK tarjoaa tilan sekä mahdollistaa tilaan sovitun mukaiset tekniset puitteet sekä avustaa rakennuksessa ja esityksen toteutuksessa.

Yksin Sateessa? -festivaali 26.11.-1.12.2018, Joensuu & Outokumpu

Hakulomake