Ohjelmistohaku vuoden 2017 Yksin Sateessa? -festivaalille päättyi 5.3.2017.

Viidettätoista kertaa järjestettävä Yksin Sateessa? -festivaali esittelee nykytanssia, improvisaatiota sekä performanssia Joensuussa & Outokummussa.

Suomen 100-vuotis juhlavuonna ja silloin viidettätoista kertaa järjestettävä Yksin sateessa? -festivaali haluaa mahdollistaa rohkean, ajankohtaisen poliittisia aiheita purkavan tapahtuman. Festivaali jatkaa uuden tanssitaiteen kehittymisen tutkimista, joiden teemat ja poikkitaiteelliset muodot ovat syntyneet ajan hengessä ja joiden ilmaisut ovat muokkautuneet maailmassa elämisen puristeesta, ajankohtaisten tilanteiden ja ristiaallokon siivittämänä.

Festivaalin teemoina nousee esille monikulttuurisuus, isänmaallisuus, identiteetti, poliittiset konfliktit ja ääri-ilmiöt. Ohjelmisto kokoaa yhteen suomalaista ja kansainvälistä esitystaidetta, joka ravisuttaa, puhuttelee ja kyseenalaistaa nyky-yhteiskuntamme normeja.

Festivaalin ohjelmistosuunnittelun lähtökohtana on monitaiteellisuus, kokeilevuus ja uusien nykytaiteen muotojen ja innovaatioiden edistäminen. Ohjelmisto laajentaa ja monipuolistaa käsitystä tanssi- ja esitystaiteesta. Festivaalin yleisötyön tavoitteena on tanssin katsojien esityskokemuksen syventäminen sekä tekijöiden, katsojien ja osallistujien vuorovaikutuksen lisääminen.

Vierailuesityspäätökset tekee ITAK:n hallitus, taiteellisen johtajan Tomi Paasosen esityksen pohjalta. Alustavat päätökset tehdään huhtikuussa 2017. 

Lisätietoja:
Eeva Eloranta
toiminnanjohtaja
eeva.eloranta@itak.fi
044 055 30 09