SAVONIA >< TASMANIA – From the end of the world to the middle of nowhere

sannamaria kuula @ pekka mäkinen.jpg

Itä-Suomen tanssin aluekeskus on ollut mukana Tanssin Tiedotuskeskuksen ja Australian Council for the Arts tanssin monivuotisessa taiteilija- ja osaamisvaihto-ohjelmassa Suomen ja Australian välillä, jossa kumppaneina on tassialan organisaatioita molemmista maista. Vuonna 2013 käynnistyneen yhteistyön tarkoituksena on tarjota molempien maiden tanssitaiteilijoille mahdollisuuksia taiteellisen ammattitaidon kehittämiseen sekä lisätä tanssin kentällä toimivien ammattilaisten työllistymis- ja yhteistyömahdollisuuksia.

Vuosina 2013-2014 ITAK teki residenssiyhteistyötä Melbournessa sijaitsevan Moriarty´s Projectin kanssa. Kesällä 2013 Kuopiossa oli kuukauden residenssissä Sotkulla kaksi australialaistaiteilijaa Helen Herbertson ja Michelle Heaven. Vuonna 2014 keväällä kuopiolainen tanssitaiteilija Johanna Tuukkanen oli kuukauden residenssissä Melbournessa Moriarty´s Projectilla.Itä-Suomen tanssin aluekeskus käynnisti Koneen Säätiön tuella monivuotisen SAVONIA >< TASMANIA - From the end of the world to the middle of nowhere -yhteistyön australialaisten Salamanca Art CentrenJunction Arts Festivalin ja Stompin kanssa. Vuonna 2016 yhteistyö toteutui residenssivaihto-ohjelmana, johon valittiin australialainen Kelly Drummond Cawthorn ja suomalainen Sannamaria Kuula työskentelemään yhdessä. Tanssitaiteilijat työskentelivät yhdessä tammikuussa 2016 Australiassa ja marraskuussa 2016 Suomessa. Residenssityöskentelyn aikana taiteilijat pääsivät omaksumaan toistensa metodiikkaa ja taiteellista ajattelua. Yhteisen lopputuotoksen teemat, ilmaisumuodot ja päämäärät syntyviät työskentelyprosessin aikana.

Residenssin aikana järjestetiin work in progress -esityksiä / keskustelutilaisuuksia, jolloin taiteilijat pääsivät verkostoitumaan laajemmin alueen toimijoihin. Työskentelyprosessin lopputuotos esitettiin Tasmaniassa syyskuussa Salamanca Arts Centressä ja marraskuussa Yksin sateessa? -festivaaleilla Joensuussa.

Yhteistyön tavoitteena oli edistää tiedon, taidon, ajatuksen ja ympäristön vuorovaikutteista vaihtoa niin henkilökohtaisella kuin kulttuurisella tasolla. Tulevina vuosina residenssivaihtoa on tarkoitus kehittää monimuotoiseksi, taiteilijoiden työskentelyä parhaalla mahdollisella tavalla tukevaksi konseptiksi, joka sisältää taiteellista tutkimustyötä, esitystoimintaa sekä yhteisöissä tapahtuvaa toimintaa. Vaihto-ohjelma on merkittävä avaus taiteilijoille ja tavoitteena on pitkäaikainen yhteistyö. Yhteistyö partnereiden kanssa jatkuun vuoteen 2018 asti.