Näe minut – kuule meidät!

ITAK on saanut Suomen kulttuurirahastolta Pohjois-Savon maakuntarahastosta kärkihankerahoituksen Näe minut - kuule meidät! - erityistä tukea tarvitsevien; kehitysvammaisten ja autismin laajan kirjon omaavien henkilöiden taidetoiminnan kehittämiseen. Hankkeen tarkoituksena on luoda pysyviä toimintamalleja erityistä tukea tarvitsevien taidetoiminnan järjestämiseen Kuopion alueella.

Hanke työllistää kuopiolaisista taiteilijoista koostuvan monitaiteisen työryhmän, johon kuuluu tanssitaiteilijat Anna-Maria Väisänen ja Eevi Tolvanen, kuvataiteilija Johanna Rossi ja muusikko Antti Alvasto. Hankkeen dokumentoijana toimii kuopiolainen media-alan ammattilainen Aki Lintumäki. Taiteilijat työskentelevät helmi-kesäkuussa 2017 kehitysvammapalveluissa järjestämällä osallistavia taide- ja työhyvinvointituokioita sekä kokoavat toiminnan edetessä ryhmän, joka osallistuu intensiivisempään näyttämöteokseen tähtäävään prosessiin. Monitaiteisen näyttämöteoksen kantaesitys nähdään Sotku-teatterilla Kuopiossa kesäkuussa 2017.

Hankkeen aikana järjestetään myös Tanssi eri yhteisöissä - opintokokonaisuus yhteistyössä Savonia ammattikorkeakoulun tanssi ja musiikki -yksikön kanssa. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kuopion kaupungin kulttuuriin aktivointiyksikön ja kehitysvammapalvelujen, SAVAS - Savon Vammaisasuntosäätiön, SAKKY - Savon koulutuskuntayhtymän ja Savonia ammattikorkeakoulun, musiikki ja tanssi -yksikön kanssa.

Seuraa ryhmän työskentely Näe minut - Kuule meidät! -Facebook-sivulla.

undefined undefined  
undefined  

© Aki Lintumäki